Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2014

ICT-experts TFG vinden werk via app

ICT-experts TFG vinden werk via app

  • Redactie The Future Group
  • 29 July 2014
  • |  

Leden van ict-netwerkorganisatie The Future Group (TFG) vinden steeds vaker werk via hun mobiele TFG-app. Binnenkort krijgen ook klanten toegang tot die gegevens Volgens oprichter Bart Timmer sluit de app aan bij de ontwikkeling waarbij ict-specialisten zich in een netwerk verenigen en zonder tussenkomst van een recruiter werk vinden.

 

Bron: Computable

 

Inmiddels hebben ruim veertig van de ruim honderdzeventig leden opdrachten gevonden via de app die in 2013 is gelanceerd. ‘De app zorgt ervoor dat ons expertisenetwerk transparanter is, klanten en leden van de maatschappen weten elkaar makkelijker te vinden’, vertelt oprichter Bart Timmer. Hij legt uit dat de winst vooral wordt behaald door de breedte van de netwerkorganisatie. ‘Ons netwerk bestaat uit elf maatschappen met vakspecialisaties zoals projectmanagement, SAP, Java-architecten enzovoort. Maten (leden van de maatschap red.) vinden vaak werk voor leden buiten hun eigen vakspecialisatie. Daar ligt de grootste winst van de app. Ict-experts hebben zonder tussenschakels contact met elkaar en de klant.’

In de toekomst moeten ook klanten toegang krijgen tot de app zodat zij actief ict-experts kunnen benaderen. In de overeenkomst tot maatschap die ieder lid heeft getekend, is een beloningssysteem vastgelegd voor leden die anderen aan een opdracht helpen. Ze krijgen tien procent van de omzet. Timmer benadrukt dat het vooral gaat om het delen van kennis, kunde en kosten.
Trend

Volgens Timmer sluit de werkwijze van de netwerkorganisatie aan bij de trend om te verenigen en verbinden via een netwerk. ‘Het delen van kennis, kunde en geld past in de gedachte van de deeleconomie.’ De app moet vooral helpen om andere leden sneller op de hoogte te stellen van werk. Via de app zijn onder meer ict-specialisten geplaatst bij Tele2, Nuon, Woningnet, Essent en Rabobank.
TFG heeft de ambitie om in 2016 te groeien naar vierhonderd leden. Maar hij benadrukt dat het wel de bedoeling is dat binnen de vakgroep de leden elkaar echt kennen en niet alleen via internet contact hebben.

TFG komt voor uit het in 2000 opgerichte Free IT, dat Timmer samen met Pascal de Koning oprichtte. De maatschap bestaat uit ict-experts op hbo en wo-niveau met minimaal zeven jaar werkervaring. De vakkennis en ambitie van kandidaat-leden worden getoetst door een ballotagecommissie van vakspecialisten van de maatschap.

 

 

SAP, Oracle, Java
De leden bestaan volgens Timmer voor 70 procent uit ict’experts die eerder in loondienst hebben gewerkt. De overige 30 procent zijn altijd zelfstandige geweest. De gemiddelde leeftijd binnen de maatschap is 39 jaar. TFG gebruikt de software en tooling  van onder andere SAP, Oracle, Java, Microsoft, IBM, HP en Unisys.

De organisatie heeft twintig man personeel in dienst ter ondersteuning van de leden. Het gaat om zaken als de backoffice, de financiële en juridische afdeling, kennisbeheer en een verkoop-afdeling.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image