Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2015

Vaste dienstverband wordt voer voor historici

Vaste dienstverband wordt voer voor historici

  • Redactie The Future Group
  • 12 October 2015
  • |  

Onlangs bracht het kabinet het IBO onderzoek naar buiten over de rol van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Het is de overheid niet ontgaan dat het aantal zzp’ers in vijftien jaar tijd is verdubbeld tot 800.000 personen die hun hoofdinkomen als zelfstandige verdienen. Tegelijkertijd wijst het onderzoek uit dat dé zzp’er niet bestaat. Toch blijft het hardnekkige beeld bestaan van een doelgroep waar hetzelfde beleid voor kan worden ontwikkeld. Grijp daarom nu de kans aan en begin met gericht beleid en ondersteuning voor de krachtige groep zelfstandig kenniswerkers om de innovatiekracht van Nederland te verbeteren.

 

Dit is de uitkomst van de vijfde Politieke Ronde Tafel, een bijeenkomst van Kamerleden en het hoger management van een twintigtal bedrijven over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Aan tafel werd door het Bedrijfsleven bevestigd: zelfstandig kenniswerkers zijn voor bedrijven onmisbaar geworden om de veranderingen van deze tijd bij te kunnen houden en als onderneming relevant te blijven. Volgens cijfers van het CBS waren er in 2014 in totaal 341.000 hoogopgeleide zelfstandigen zonder personeel. Deze groep speelt een cruciale rol in onze economie maar wordt stelselmatig over het hoofd gezien door de politiek. Het debat wordt beheerst door thema’s zoals de druk op het sociale stelsel, gedwongen zelfstandigheid voor lager geschoolden en schijnconstructies. Deze week was er opnieuw een voorbeeld in het nieuws: zzp’ers hoeven binnenkort hun pensioen niet meer aan te spreken voor zij een beroep kunnen doen op de bijstand. Op zich een goede maatregel, maar waarom zijn er niet meer Kamerleden die hardop zeggen dat zelfstandigen stimulering verdienen en er eens maatregelen nodig zijn om de wendbaarheid van onze economie te bevorderen?

 

Er zijn zelfs politici, minister Asscher voorop, die erop blijven hameren dat de groei van het aantal zelfstandigen moet worden afgeremd. Deze manier van denken kost ons land welvaart. De afdeling advisering Raad van State constateerde onlangs nog dat de groei van het aantal zzp’ers mede het gevolg is van de toenemende diversiteit aan arbeidsrelaties. In andere woorden: in deze arbeidsmarkt zal de groei van het aantal zelfstandigen blijven doorzetten. Ontken deze groep dus niet, maar werk met ze samen. Het Bedrijfsleven beseft hierbij ook zeker dat zij een rol hebben te vervullen. Uit een door de Politieke Ronde Tafel uitgevoerd onderzoek onder circa 350 (middel)grote bedrijven blijkt dat meer dan 75 procent het van belang vindt om met de zelfstandig kenniswerker een lange termijn relatie op te bouwen. Een relatie waarin bijvoorbeeld ruimte is voor het delen van kennis, het uitbreiden van het netwerk en professionele ontwikkeling. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bereidheid tot investeren is unaniem aanwezig bij de bedrijven aan tafel. Zij doen wat de overheid nalaat: samenwerken met zelfstandigen om tot betere resultaten te komen voor alle partijen.

 

Aan tafel werd de vraag gesteld wat de Kamer en minister Asscher vanaf vandaag beter kunnen doen? Het antwoord is duidelijk. Allereerst moeten de vruchten van de huidige trend eens geplukt worden. Het begint bij meer erkenning en waardering: zelfstandigen helpen de Nederlandse economie vooruit, bevorderen innovatie en versterken het ondernemingsklimaat. Maak nu nieuwe wetgeving die zelfstandige kenniswerkers aanmoedigt om samen te werken in coöperatieve verbanden. Samenwerkingsverbanden van zelfstandigen zullen naar mijn mening meer en meer de bedrijven van de toekomst worden. Onderken dan ook de verschillende doelgroepen van zelfstandigen en maak per doelgroep gericht beleid. De zzp’er moet niet consequent geassocieerd worden met treurige verhalen, in deze snel veranderende wereld staat de zelfstandige kenniswerker voor dynamiek en ondernemingszin. De politiek zou op dit vlak juist moeten pionieren, want het vaste dienstverband wordt voer voor historici

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image