Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2016

Bron: Buitenhof 21 februari

Bron: Buitenhof 21 februari

  • Redactie The Future Group
  • 1 March 2016
  • |  

Steven van Weyenberg (D66), mede tafelgenoot aan de Politieke Ronde Tafel van TFG, in Buitenhof in debat met socialiste Sharon Gesthuizen (SP).

Zzp’ers: ooit het antwoord op een veranderende arbeidsmarkt. Nu een zorgenkindje. Hun aantal is explosief gegroeid: van 330.000 twintig jaar geleden, tot meer dan 800.000 full time zzp’ers nu.

Soms verdienen zzp’ers niet meer dan een schamel minimumloon. En dan zijn ze nog niet eens verzekerd tegen ziekte, hebben ze geen pensioen en kunnen ze geen spaarpotje opbouwen.

Moeten zzp’ers wettelijk beschermd worden? Of is overheidsbemoeienis juist betuttelend? Naar onze mening een mooi debat, waarin menig discussie aan de Politieke Ronde Tafel van TFG wordt herhaalt en wederom de conclusie is: de zzp’er bestaat niet. In dit debat wordt geopperd dat zelfstandig kenniswerkers het over het algemeen goed hebben en van de Politiek verdere geen aandacht behoeven. Die aandacht voor deze groep van ruim 350.000 full time zelfstandigen is naar onze mening juist wel essentieel.

Zelfstandig kenniswerkers mogen niet belemmerd worden door éénzelfde beleid voor dé zzp’er die niet bestaat. De politiek zou samenwerkingsverbanden voor deze doelgroep moeten stimuleren en belonen, het zijn de bedrijven van de toekomst.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image