Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2016

The Future Group ziet haar modelovereenkomst als vervanger van de VAR door Belastingdienst snel goedgekeurd.

The Future Group ziet haar modelovereenkomst als vervanger van de VAR door Belastingdienst snel goedgekeurd.

  • Redactie The Future Group
  • 4 March 2016
  • |  

DEN HAAG/ZOETERMEER, 4 maart 2016 – Op 2 februari 2016 stemde de Eerste Kamer in met een stelsel van modelovereenkomsten als opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 25 februari jl. beschikt The Future Group als eerste ICT-dienstverlener over een door de Belastingdienst Den Haag goedgekeurde modelovereenkomst. Deze overeenkomst is te gebruiken voor al haar maten (georganiseerde zelfstandigen) en maatschappen.

 

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) maakt dat bedrijven die zelfstandigen inhuren medeverantwoordelijk zijn voor een eventueel verkapt dienstverband van die zelfstandigen. De nieuwe wet is een antwoord van politiek Den Haag op het toenemend aantal zelfstandigen en eventuele schijnzelfstandigheid. Op 2 februari 2016 stemde de Eerste Kamer in met een stelsel van modelovereenkomsten als opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 25 februari jl. beschikt The Future Group als eerste ICT-dienstverlener over een door de Belastingdienst Den Haag goedgekeurde modelovereenkomst.

Nu de wet is aangenomen wil The Future Group haar klantrelaties zo snel mogelijk informeren over en voorzien van hierop aangepaste contractvoorwaarden. De verkregen modelovereenkomst geeft hier invulling aan. Het vrije vervangingsaspect is een cruciaal onderdeel in deze modelovereenkomst en in het toekomstig handhavingsbeleid van de Belastingdienst. Bij The Future Group neemt de maatschap het werk aan en is één maat verantwoordelijk voor de regie naar de klant. Deze maat voert in veel gevallen de werkzaamheden uit, maar kan zich ook laten vervangen of bijstaan door een andere specialist uit zijn of haar maatschap. Dit biedt de klant continuïteit in capaciteit, met borging van kennis en behoud van flexibiliteit.

 

Overigens ziet TFG voor zzp’ers in de vervanging van de VAR voor de modelovereenkomst geen echte verbetering. De modelovereenkomst biedt net als de VAR geen zekerheid vooraf en van minder administratie is ook geen sprake. Voor de zelfstandige maten die met elkaar TFG vormen, voldoet de huidige VAR in combinatie met het in mei 2012 verkregen Belastingconvenant prima.
Aan de door TFG geïnitieerde Politieke Ronde Tafel is de arbeidsmarkt van de toekomst een belangrijk onderwerp van gesprek. Daar gaf het bedrijfsleven al in 2014 aan in steeds grotere mate afhankelijk te zijn van zelfstandige kenniswerkers. Voor bedrijven is de werkvorm voor het organiseren van arbeid steeds meer ondergeschikt geworden aan de behoefte om specifieke expertise en de juiste mensen aan zich te kunnen binden. Mede in dat opzicht is het niet vreemd dat bedrijven die een beroep doen op zzp’ers er medeverantwoordelijk voor worden gehouden dat deze zzp’ers ook werkelijk als zelfstandige ondernemers hun taken kunnen uitvoeren.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image