Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2016

Arbeidswetgeving niet meer van deze tijd

Arbeidswetgeving niet meer van deze tijd

  • Redactie The Future Group
  • 7 October 2016
  • |  

Spijker op de kop door Steven van Weyenberg (D66) in debat over voortgang wet DBA

 

Donderdag 29 september jongstleden was er een debat tussen de Tweede Kamerleden van CDA, D66, PVV, SP, PvdA en VVD over de voortgang van de wet DBA en de manier waarop de Belastingdienst omgaat met het goedkeuren en handhaven van de modelovereenkomst. Met de nieuwe wet DBA is goed zichtbaar geworden welke spanningen en tegenstrijdigheden het beleid van de overheid kent. Een onderwerp waarover ook al meermalen is gesproken aan de Politieke Ronde Tafel, mede geïnitieerd door The Future Group. Van de fractieleden die meededen aan dit debat was het wat TFG betreft een close finish tussen Pieter Omtzigt (CDA) en Steven van Weyenberg (D66). Beide heren gaven aan dat de huidige arbeidsrecht wetgeving niet meer voldoet. Al was het maar omdat, als je je bijvoorbeeld maar kan laten vervangen, er automatisch geen sprake is van een dienstverband en je dus niet loonheffing plichtig bent.

Van Weyenberg raakte de kern volgens ons het allerbeste door te stellen dat Wiebes zich met het bestrijden van schijnconstructies moet richten op uitbuiting in plaats van het betichten van ondernemers van een verkapt loondienstverband. De maatschappij en arbeidsmarkt veranderen snel maar we hebben nog te doen met wetgeving uit het jaar nul. Al heel snel is er in meer of mindere mate sprake van gezag. Dit maakt dat een gezagsverhouding zich lastig laat uitleggen en het handhaven hierop niet realiseerbaar is. De motie van van Weyenberg om de ondernemers-toets in te voeren heeft het niet gehaald maar wordt wat TFG betreft inzet van de verkiezingen in maart 2017.

Reden genoeg om de week na het debat om tafel te gaan met Steven van Weyenberg en hem te vragen naar zijn standpunten en een advies aan het adres van TFG als ondernemerscollectief.

Waar staat D66 voor kijkend naar de zelfstandig professionals/ ondernemers in Nederland?

Van Weyenberg; “D66 pleit voor meer duidelijkheid rondom (de uitvoering) van de wet DBA voor het kerstreces en heeft de onderstaande moties ingediend. De eerste motie is door het de Tweede Kamer inmiddels aangenomen en wordt doorgestuurd naar de regering. Het kabinet moet hier in principe gehoor aan geven. Er is dus wel actie te verwachten van de zijde van Wiebes”.

 

1 | Minder strenge toetsing van modelovereenkomsten door de Belastingdienst (bedoeld om zekerheid te geven vooraf). Toetsing is tot op heden strenger dan op grond van wetgeving nodig is. De Belastingdienst moet bij de toetsing van modelovereenkomsten de volledige ruimte die de wet biedt gebruiken en het toetsingskader DBA hiermee in lijn te brengen;

 

2 | Goedwillende ondernemers mogen geen boetes krijgen. Juist ook omdat het risico op naheffingen opdrachtgevers weerhoudt van het inhuren van zelfstandig ondernemers. Daarom bij handhaving geen naheffingen opleggen, tenzij de betreffende opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is;

 

3 | Echte ondernemers mogen geen belemmeringen ervaren om te ondernemen. Ondernemers moeten via een via een “toets op ondernemerschap” zekerheid vooraf kunnen krijgen zonder het gebruik van modelovereenkomsten. Ben je volgens de toets aantoonbaar ondernemer dan betekend dit dat je hiermee automatisch geen loonheffing betaald en hiervoor bent gevrijwaard

 

Welk advies geeft van Weyenberg zelfstandig kenniswerkers?

“Zelfstandige kenniswerkers, bijvoorbeeld zoals georganiseerd in TFG, leveren met hun flexibiliteit en specifieke kennis een zeer belangrijke bijdrage aan onze economie. De rol die TFG pakt door opdrachtgevers bij elkaar om tafel te brengen om te praten over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de implementatie van de wet DBA is waardevol. We worden als politici graag geïnformeerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De kopschuwheid die onder opdrachtgevers ontstaat door deze wet DBA, zelfs als je zoals TFG over een goedgekeurde modelovereenkomst beschikt, staat haaks op het doel van deze wet. We moeten er met elkaar voor zorgen dat zelfstandige professionals nu niet de dupe worden. Een meer volwaardige plaats van de zelfstandige professional in het arbeidsrecht is waar ik met de D66 voor sta. Ik blijf me hier in de Kamer voor inzetten”.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image