Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2016

Bedrijfsleven ernstig bezorgd over gevolgen wet DBA

Bedrijfsleven ernstig bezorgd over gevolgen wet DBA

  • Redactie The Future Group
  • 4 November 2016
  • |  

Het bedrijfsleven, waaronder veel grote commerciële en enkele semipublieke instellingen, is ernstig bezorgd over de uitwerking van de nieuwe wet  DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) die per 1 mei 2016 van kracht is. Dit blijkt uit de Politieke Ronde Tafel van 3 november 2016, geïnitieerd door The Future Group in samenwerking met het bedrijfsleven. De bedrijven aan tafel zijn de opdrachtgevers van grote aantallen zelfstandig kenniswerkers (zp’ers) en zien dat het huidige arbeidsrecht (jaar 1907) knelt rondom de definitie en interpretatie van gezag. Nederland kent circa 400.000 kenniswerkers die er bewust voor kiezen om voor eigen rekening en risico te ondernemen. Momenteel krijgen veel zp’ers te horen dat hun opdrachtgever niet langer in staat is om met hen verder te gaan gezien de risico’s die hieraan kleven. Ook Hans Biesheuvel, oprichter ONL en Erik Ziengs, tweede kamerlid VVD namen deel aan de discussie aan tafel. Biesheuvel: “Nederland is dicht geregeld, terwijl wendbaarheid nodig is. Het is onmogelijk om nog jaren vooruit te plannen en daarom is een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt noodzakelijk” Biesheuvel stelt dat er naast het loondienstmedewerker en de ondernemer een aparte status moet komen voor de zp-er, met een geheel eigen risicoprofiel. Ziengs is zich zeer bewust van wat er zich momenteel afspeelt op de arbeidsmarkt: “We zullen goed moeten kijken naar de uitwerking van deze wet om te voorkomen dat zp’ers en bedrijven nog verder in de knel komen. Als dit niet werkt moeten we kijken naar andere oplossingen. Hier ben ik momenteel dagelijks mee bezig en daar zet ik mij in de Kamer voor in.”

 

Tijdens een peiling onder de circa 20 deelnemende bedrijven aan tafel bleek dat een overgrote meerderheid van deze bedrijven, nog voor de verkiezingen in maart 2017, reparatiewerk van de politiek verwacht om de ergste nood te ledigen. Daarnaast zou de nieuwe regering moeten komen met aangepast arbeidsrecht dat een structurele oplossing biedt voor de  toekomst. Er ontstaat, nu de deadline (1 mei 2017) van handhaven door de Belastingdienst nadert, een gigantische druk op de business van de bedrijven doordat de hoogst noodzakelijke expertise van zelfstandig kenniswerkers in één keer wegvalt. De schaarste aan specialistische kennis en de overtuiging van zelfstandigen om niet meer in loondienst te gaan maakt de beslissing van bedrijven om zp’ers te weren vanwege spookachtige niet te overziende risico’s alleen maar zuurder.  Overigens was de stemming aan tafel heel oplossingsgericht. Modelcontracten dienen versneld te worden afgehandeld en er moeten duidelijke criteria gegeven aan de door Wiebes genoemde “goedwillendheid” waardoor bedrijven gevrijwaard worden van boetes. Enkelen verlangen terug naar de periode waarin de VAR bestond en zp’ers en bedrijven duidelijkheid verschafte.

 

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image