Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2016

Bedrijfsleven ondervindt flinke hinder Wet DBA. Kwart stopt met inhuur zelfstandigen

Bedrijfsleven ondervindt flinke hinder Wet DBA. Kwart stopt met inhuur zelfstandigen

  • Redactie The Future Group
  • 17 November 2016
  • |  

Een groot deel van opdrachtgevers van zelfstandige professionals is negatief over de gevolgen van de Wet DBA. Een kwart van de organisatie heeft al besloten om te stoppen met inhuren van zelfstandigen. Slechts 22% weet zeker door te gaan met het inzetten van zp’ers. 60% Vindt het nu lastigere om de juiste expertise naar binnen te halen. Dat zijn een aantal conclusies uit een onderzoek van The Future Group.

Bron: Zipconomy
Artikel: http://www.zipconomy.nl/2016/11/bedrijfsleven-ondervindt-flinke-hinder-wet-dba-kwart-stopt-met-inhuur-zelfstandigen/

 

“Belastingdienst en Tweede kamer zitten niet op één lijn,” concludeert Bart Timmer, initiator van de Politieke Ronde Tafel en mede-oprichter van The Future Group. Aan die Tafel brengt Timmer bedrijfsleven en politiek bij elkaar. Er werd tijdens de laatste bijeenkomst doorgesproken over de resultaten van het onderzoek, waar ruim 400 bedrijven aan deelnamen. Tijdens dat gesprek bleek dat een overgrote meerderheid van aanwezige bedrijven nog voor de verkiezingen in maart 2017 reparatiewerk van de politiek verwacht. Er is vooral een roep om heldere regels vooraf.

 

Onderzoek wijst op de knelpunten in bedrijfsleven

Als input voor het gesprek tussen bedrijfsleven en politiek nam The Future Group ook een enquête af onder ruim 400 organisaties die regelmatig (hoger opgeleide) zelfstandige professionals inhuren.

Over de uitwerking van de wet DBA is men ronduit negatief. 69% denkt dat de wet gedoemd is om te mislukken. Slechts 13% vindt de modelovereenkomsten een vooruitgang ten opzicht van de VAR. Vrijwel alle bedrijven, maar liefst 91%, geeft aan dat wanneer de overheid c.q. de Belastingdienst achteraf toetst of er sprake is van een (fictieve) arbeidsrelatie,  bedrijven kiezen voor constructies waarin dergelijke risico’s worden  uitgesloten. Dat bevestigd het beeld dat organisaties risicomijdend zijn.

 

Over wat deze teneur tot gevolg heeft, is men klip-en-klaar:

  • Een kwart heeft het besluit al genomen om te stoppen met zelfstandigen, bij meer dan de helft wordt hier momenteel over gesproken. Slechts 22% geeft aan zelfstandigen zeker te blijven inzetten.
  • 67% van de bedrijven die deelname aan de enquête verwacht dat ze na 1 mei 2017 – wanneer de overgangsperiode naar de nieuwe wet DBA eindigt – minder zp’ers inhuren.
  • 60% van de bedrijven geeft aan dat ze door de veranderende wetgeving moeite hebben om de juiste expertise te vinden en/of te behouden.

 

“Specialisten zp’ers willen helemaal geen vast dienstverband! De wet DBA is daardoor een groot risico voor de continuïteit van ons bedrijf want we moeten ze wegzenden door deze wet en ze zijn al zo schaars”, zo stelde een van de deelnemers aan de discussie.

 

ONL voorman Hans Biesheuvel snapt de problemen waar het bedrijfsleven nu tegenaan loopt:  “Nederland is dicht geregeld, terwijl wendbaarheid nodig is. Het is onmogelijk om nog jaren vooruit te plannen en daarom is een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt noodzakelijk” Biesheuvel stelt dat er naast de loondienstmedewerker en de ondernemer een aparte status moet komen voor de zp’er, met een geheel eigen risicoprofiel.  80% van de opdrachtgevers vindt dat de Politiek er goed aan doet om zelfstandigheid een aparte status te geven.

 

VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs, die deelnam aan het gesprek, zegt dat hij zich zeer bewust van wat er zich momenteel afspeelt op de arbeidsmarkt: “We zullen goed moeten kijken naar de uitwerking van deze wet om te voorkomen dat zp’ers en bedrijven nog verder in de knel komen. Als dit niet werkt moeten we kijken naar andere oplossingen. Hier ben ik momenteel dagelijks mee bezig en daar zet ik mij in de Kamer voor in.”

 

Oplossingen

 

Tijdens de discussie bespraken de aanwezigen ook over mogelijke oplossingen, als alternatief of aanscherping van de Wet DBA.

  • 71% van de respondenten is het eens met VVD fractievoorzitter Halbe Zijlstra die vindt dat de Wet DBA van tafel moet, en de VAR-verklaring weer terug moet komen, als blijkt dat de Wet DBA niet werkt.
  • 67% is voorstander van het idee om te verkennen hoe echte ondernemers via een “toets op ondernemer schap” zekerheid vooraf kunnen krijgen zonder het gebruik van modelovereenkomsten. Steven van Weyenberg heeft namens D66 dit voorstel onlangs ook gedaan in de Tweede Kamer.
  • 80% van de bedrijven denkt dat de politiek er goed aan doet om zelfstandigen een aparte status te geven en zelfstandigheid formeel te erkennen als uitzondering op de loonheffingen (waarmee het risico op naheffingen verdwijnt).

 

Timmer: “De inzet van medewerkers zonder arbeidsovereenkomst moet mogelijk blijven indien aantoonbaar is dat men zelfredzaam en ondernemend is. Een ondernemerstoets op zelfredzaamheid maar niet in de zin van een middenstandsdiploma. Hier hebben organisaties en ‘arbeidsgevers’ behoefte aan. Maak een nieuwe groep fiscaal en arbeidsrechtelijk”.

De volledige conclusies van de enquête onder opdrachtgevers over de werking van de Wet DBA is hier te vinden: Enquête-TFG-onder-bedrijfsleven-wet-DBA-nov2016.pdf

 

gevolgen-wet-db_18177969_a8e3f89b1773fa34a1b2a05e53c75f77b7e0fc20

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image