Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2016

Brief van Wiebes Wet DBA koeltjes ontvangen. “We hebben onvoorwaardelijke zekerheid nodig”

Brief van Wiebes Wet DBA koeltjes ontvangen. “We hebben onvoorwaardelijke zekerheid nodig”

  • Redactie The Future Group
  • 24 November 2016
  • |  

 

Bron: Zipconomy, Hugo-Jan Ruts
Volledige artikel: http://www.zipconomy.nl/2016/11/brief-van-wiebes-wet-dba-koeltjes-ontvangen-we-hebben-onvoorwaardelijke-zekerheid-nodig/

 

Staatssecretaris Wiebes gaat de Wet DBA voorlopig niet handhaven en gaat terug naar de tekentafel. Zo hoopt Wiebes de onzekerheid in de markt weg te nemen en opdrachtgevers ertoe te brengen weer zzp’ers in te huren.  ‘En nu aan de slag’, voegde PvdA kamerlid Mei Li Vos daar in haar blog op ZiPconomy aan toe.  De eerste reacties uit de markt zijn over het algemeen wat terughoudender. ´Hoe moeten we nu een zzp-er contracteren?´, zo vatte een manager Inhuur van een beursgenoteerde onderneming zijn vragen kort samen.

Met name de status van de huidige modelovereenkomsten en de interpretatie van de term ‘kwaadwillenden’ roept nog veel vragen op.

 

Kern brief Wiebes: implementatiejaar verlengd

Zoals we vrijdag in dit artikel (dat op zondag is geüpdatet) al berichtten heeft Staatssecretaris Wiebes bekend gemaakt dat de implementatiefase van de Wet DBA verlengd wordt tot 1 januari 2018. Wiebes gaat eerst op zoek naar een manier om het arbeidsrecht van 1907 te verenigen met de manier waarop hedendaagse zelfstandige professionals werken. Totdat hij heldere kaders heeft gevonden die duidelijk maken wat nu wel en niet een zelfstandige is, wordt de wet niet gehandhaafd. “Dat geeft aan deze professionals de zekerheid dat zij in deze periode niet aanlopen tegen boetes of naheffingen”, zo schrijft Wiebes in zijn brief, waarbij hij expliciet doelt op zelfstandigen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt.

Wiebes wil wel ‘kwaadwillenden’ aanpakken. Een term die hij in zijn brief even kort als toch ook vaag omschrijft met: “Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).”

 

Opdrachtgevers missen duidelijkheid

We spraken een aantal managers van grote organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de inhuur van organisaties. Ze volgen de berichtgeving over de brief van Wiebes op de voet, maar zijn er nog niet uit wat ze er van moeten vinden. Zonder uitzondering willen ze liever niet met naam en toenaam genoemd worden `Ik heb na een jaar lang discussie met onze ‘compliance officer’ en de Raad van Bestuur wel iets meer nodig om ‘gewoon weer verder te gaan’. De status van de branche-modelovereenkomst waar we nu mee werken is mij onduidelijk.’

“Wij hebben een heel projectteam opgetuigd om het beleid en de impact van de Wet DBA te onderzoeken en met een plan van aanpak te komen. Ik heb nog geen idee of we daar nu verder mee moeten,” zo reageert een collega bij een beursgenoteerde onderneming. “In onze cao zijn staan ook bepalingen over het verplicht gebruik maken van de “branche modelovereenkomst”. Hoe zal dit verder gaan, want ook dit is nog niet goedgekeurd?”

“Waar ik nog niet erg mee uit de voeten kan, is die coachende rol van de Belastingdienst. We vonden ze tot nu toe behoorlijk strak in hun beoordeling over wat nu wel en niet kan. Gaat dat nu ineens veranderen? Ik heb het hier over hoogopgeleide kenniswerkers. Goed, ze passen dus volgens Wiebes niet makkelijk in een modelovereenkomst, maar wat dan wel?”

Een laatste manager HR, met inhuur in haar portefeuille, reageert wat optimistischer. ”Gezien ons businessmodel was het werken zonder zelfstandigen al bijna geen optie. We zaten behoorlijk met onze handen in het haar. Maar ik geloof dat ik hiermee onze directie kan overtuigen dat we maar gewoon verdergaan zoals het ging”.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image