Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2016

Schort modelcontracten zzp’ers op en hervorm arbeidsmarkt fundamenteel

Schort modelcontracten zzp’ers op en hervorm arbeidsmarkt fundamenteel

  • Redactie The Future Group
  • 11 November 2016
  • |  

Bron: Financieel Dagblad, Hans Biesheuvel • Opinie

Link: https://fd.nl/opinie/1174772/schort-modelcontracten-zzpers-op-en-hervorm-arbeidsmarkt-fundamenteel

 

Het systeem van modelcontracten voor zzp’ers — de wet DBA — heeft geleid tot een puinhoop op de arbeidsmarkt. Het dreigt een groeibreker te worden voor de economie. De signalen stapelen zich op dat zelfstandig professionals (zp’ers) het ondernemerschap onmogelijk gemaakt is. Opdrachtgevers zien door de DBA grote risico’s rondom het inhuren van zp’ers. Zij zoeken zekerheid via intermediairs, detacheringsbureaus en payrolldienstverleners. Ondernemers die normaal hun diensten aan deze opdrachtgevers aanboden, zien hun omzet kelderen. Ik heb e-mails van zp’ers die voor tienduizenden euro’s aan werk in rook hebben zien opgaan. Ondernemers die uiteindelijk via bemiddelingsconstructies aan de slag gaan leveren naast hun zelfstandigheid ook een fors deel van hun winst in. Terecht staan 1,1 miljoen mensen die actief zijn als zp’er op hun achterste benen.

 

Schort de DBA op. Geef opdrachtgevers en opdrachtnemers de expliciete toezegging dat er geen boetes of naheffingen volgen voor iedereen die diensten aanbiedt of inhuurt vanuit een KvK-nummer. Liever een korte staat van wetteloosheid, dan permanente onrust in de economie en op de arbeidsmarkt. Er is een broodroof gaande op een zeer grote groep mensen. Ik sta achter het bestrijden van schijnzelfstandigheid. De Wet DBA is echter de omgekeerde wereld. Er worden 1,1 miljoen zelfstandigen opgezadeld met modelcontracten om problemen bij 1,6% van deze groep aan te pakken.

 

dba Illustratie: Hein de Kort

 

Een tweede argument om de DBA op te schorten is dat deze in de praktijk ook voor de overheid zelf een onmogelijke wet is. De Belastingdienst is niet in staat om te controleren of opdrachtgevers en zp’ers zich aan de modelcontracten houden. Onder het oude systeem met de VAR werden er 1800 ondernemers per jaar onderzocht. Het is een illusie te denken dat dit nu met de DBA anders is. Mensen die nu expres niet met modelcontracten werken om geen slapende honden wakker te maken, worden beloond.

 

De wet DBA legt fundamentele problemen op de arbeidsmarkt bloot. Iemand wordt gezien als werknemer als deze tegen betaling persoonlijke arbeid verricht in een gezagsverhouding. Een zp’er wordt echter ingehuurd vanwege zijn of haar unieke, eigen expertise. Het is niet meer dan logisch dat een opdrachtgever iets te zeggen wil hebben over hoe de opdracht wordt uitgevoerd. De Belastingdienst keurt modelcontracten per definitie af wanneer sprake is van een gezagsrelatie, of als ondernemers zich niet vrij kunnen laten vervangen. Voor de freelance cameraman, de IT-professional, financieel specialist, technisch tekenaar en ga zo maar door, is dit onmogelijk. Het probleem zit hier in het feit dat de wettelijke definitie van persoonlijke arbeid niet meer past bij de manier waarop zp’ers actief zijn in de economie. Het is logisch dat het fout gaat wanneer een staatssecretaris op basis van een verouderde definitie met oogkleppen op handhaaft.

 

Opschorten van de DBA totdat een nieuw kabinet fundamentele veranderingen presenteert is noodzakelijk. Een echte oplossing voor het zzp-vraagstuk vereist een blik op het gehele samenspel van fiscaliteit, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Onderwerpen als het pensioenstelsel, verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte, afspraken over scholing, duurzame inzetbaarheid en het ontslagrecht lopen allemaal in elkaar over. We moeten stoppen met het fiscale onderscheid tussen werkenden en zelfstandigen, zonder iemand de vrijheid te ontnemen om voor eigen rekening en risico actief te zijn.

 

Een eigen fiscale grondslag voor zelfstandigen is dringende noodzaak. Zelfstandigen zijn een integraal, niet te negeren en onuitwisbaar element van onze economie en arbeidsmarkt. Het is vreemd dat mensen nu gedwongen worden om of volledig werknemer te zijn, of volledig ondernemer. De zzp’er bestaat niet. Het is een heterogene groep. Inkomens wisselen enorm, net als de mate van verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, veroudering van kennis en de oude dag. Het risico op een inkomensval of langdurige werkloosheid verschilt sterk per ondernemer, net als de bereidheid om dit risico bewust te lopen. Laat zp’ers zelf een risicoprofiel kiezen. Naar gelang dit profiel horen daar ook bijdragen aan verzekeringen en sociale zekerheid bij.

 

De Wet DBA legt pijnlijk bloot dat onze wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsmarkt achterhaald is. Hier mogen goedwillende opdrachtgevers en ondernemers echter niet de dupe van worden. Schort de DBA op en ga met het volgende kabinet eindelijk aan de slag met fundamentele hervormingen op de arbeidsmarkt.

Hans Biesheuvel is medeoprichter van ONL voor Ondernemers.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image