Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2016

The Future Group; Nieuw kabinet moet investeren in visie op arbeidsmarkt

The Future Group; Nieuw kabinet moet investeren in visie op arbeidsmarkt

  • Redactie The Future Group
  • 24 November 2016
  • |  

Zoetermeer, 24 november 2016. Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Wiebes bekend gemaakt dat de Wet Deregulering Arbeidsrelaties, de opvolger van de VAR, tot 2018 niet gehandhaafd wordt. De VAR was weliswaar geen ideaal middel, maar de wet DBA is een miskleun van de eerste orde gebleken. Het is daarom nodig om nu fundamenteel na te denken over de arbeidsmarkt van de toekomst en ruimte te houden en te maken voor persoonlijk ondernemerschap.

 

Belangenorganisaties roepen het kabinet op om de nieuwe wet voor zelfstandigen niet uit te stellen, maar helemaal van tafel te halen. De wet DBA dient, door middel van modelovereenkomsten, ervoor te zorgen dat opdrachtgevers medeaansprakelijk zijn wanneer de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een fictieve arbeidsrelatie. Waar de VAR op voorhand uitsluitsel bood, vindt deze toetsing vanaf nu pas achteraf plaats. Uit een door ons gehouden enquête onder 400 (middel)grote bedrijven blijkt dat 92% van mening is dat wanneer de overheid achteraf toetst of er sprake is van een (fictieve) arbeidsrelatie, bedrijven altijd kiezen voor constructies waarin dergelijke risico's worden uitgesloten. Een begrijpelijk standpunt, geen enkel bedrijf zit te wachten op gedoe met de Belastingdienst. Het uitstel van Wiebes haalt de druk nu wat van de ketel maar neemt de angst bij opdrachtgevers niet definitief weg. Persoonlijk ondernemerschap is voor vele Nederlanders inmiddels een stijl van leven geworden. Daarbij denkt de overheid nog steeds dat het bedrijfsleven vooral uit kostenoverwegingen gebruik maakt van zelfstandigen. Kom eerst met toekomstgericht arbeidsmarktbeleid en ontwerp daarna pas de wet.

 

Natuurlijk, schijnzelfstandigheid en uitbuiting dient te allen tijde te worden voorkomen. Dat hier een politieke taak ligt is duidelijk. Momenteel wordt echter zichtbaar dat de wet een hele andere groep treft: de zelfstandig kenniswerker die voor eigen rekening en risico onderneemt, investeert in de eigen ontwikkeling en klanten bijzondere diensten biedt waar (veel) vraag naar is. Dit terwijl zelfstandig kenniswerkers voor bedrijven onmisbaar zijn geworden. Kennis is snel verouderd en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Daarbij willen gespecialiseerde kenniswerkers die als zelfstandige actief zijn helemaal geen vast dienstverband. De wet DBA blijft daardoor een groot risico voor de continuïteit van veel bedrijven. Zij kiezen door deze wet ervoor om geen zaken meer met hen te doen terwijl er al sprake is van schaarste. Onze opdrachtgevers vertellen ons dat beide partijen - zelfstandigen en ondernemers - optimale flexibiliteit willen. De vraag die op tafel ligt is waarom de overheid dit blokkeert? De overheid moet dit soort flexibiliteit in elk geval niet remmen, dit speelt immers gewoon in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En die verandert in hoog tempo. Beroepen die nu nog bestaan raken snel gedateerd en kennis gaat geen leven lang meer mee.

 

De Tweede Kamerverkiezingen komen dit keer geen moment te vroeg. The Future Group adviseert de overheid dan ook om nu eens de vruchten van de huidige trend te plukken. Het begint bij meer erkenning en waardering: zelfstandigen helpen de Nederlandse economie vooruit, bevorderen innovatie en versterken het ondernemingsklimaat. Maak daarom wetgeving die zelfstandige kenniswerkers aanmoedigt om te investeren in elkaar en daarmee in zichzelf. Samenwerkingsverbanden van zelfstandigen zullen meer en meer de bedrijven van de toekomst worden. Dat is ook wat onze Nederlandse kenniseconomie nodig heeft. Onderken dan ook de verschillende doelgroepen van zelfstandigen en maak per doelgroep gericht beleid. De zelfstandige kenniswerker staat juist voor dynamiek, intrinsieke motivatie en ondernemingszin. De nieuwe regering moet volgend jaar wegblijven bij reparatie van de wet DBA en wetgeving maken op basis van toekomstgericht arbeidsmarktbeleid. Typerend is zoals een van onze opdrachtgevers zich al afvroeg: “Als men de zzp’er liever kwijt dan rijk is, wat is dan het alternatief als iemand niet in vaste dienst wil en diegene ook niet via payroll of een uitzendbedrijf wil werken…?”

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image