Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2017

Bedrijfsleven ziet, ondanks uitstel handhaving wet DBA, de onzekerheid alleen maar verder toenemen rondom het inhuren van zelfstandigen

Bedrijfsleven ziet, ondanks uitstel handhaving wet DBA, de onzekerheid alleen maar verder toenemen rondom het inhuren van zelfstandigen

  • Redactie The Future Group
  • 9 March 2017
  • |  

Vertegenwoordigers van grote en middelgrote bedrijven hebben tijdens het Grand Debat van The Future Group in Nieuwspoort op 8 maart 2017 groot alarm geslagen richting (kandidaat) Kamerleden over de wet DBA. Uitstel van handhaving heeft de onrust alleen maar vergroot omdat nu helemaal niemand meer weet waar men aan toe is. De oorzaak is gelegen in het feit dat ondernemingen hun bedrijfsvoering maximaal afgestemd willen hebben op wet en regelgeving. De wet DBA laat veel onduidelijkheid achter, waardoor de uitvoering niet werkt. Het is een onding en brengt niets goeds. Dit was gisteren de grootste gemeenschappelijke conclusie van een zestal (kandidaat) Kamerleden die met elkaar, het bedrijfsleven en zelfstandigen in debat gingen over de positie van de bijna 500.000 zelfstandig kenniswerkers (ook zzp’ers in de volksmond) op de arbeidsmarkt.

 

 

Uitstel van handhaven van de wet DBA na januari 2018 lijkt de enige te bieden oplossing aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hierin konden de politici elkaar inmiddels wel vinden tijdens het debat. Ondanks dat zij steeds meer naar elkaar toe bewegen in het zzp dossier is de wrange nasmaak dat geen van de politici aan tafel een oplossing heeft die, in ieder geval tenminste voor de korte termijn, wel gaat werken. Daarbij komt dat de snelheid waarmee wel een oplossing kan worden verwacht totaal afhankelijk is van de voortgang van de nieuwe formatie na de verkiezingen deze maand. Het uitwerken en implementeren van een echte duurzame oplossing kan zo nog maar jaren duren. De ruim 50 aanwezige bedrijven en zelfstandigen reageerden tijdens het debat en daarna ook informeel eensgezind scherp. “Het draait in het bedrijfsleven allemaal om compliancy en nu het onzekerheid troef is neemt geen enkel bedrijf meer risico. Geef ons helderheid op korte termijn over wat de wetgever gaat doen. Laat de wet bestaan en maak handhaven werkbaar of schaf de wet direct af en geef aan of en wat daar voor terugkomt”.

 

 

De volgende zes politici deelden hun visie met het aanwezige bedrijfsleven: Erik Ziengs (VVD), Steven van Weyenberg (D66), Pieter Heerma (CDA), Carola Schouten (ChristenUnie) en Bram van Ojik (Groenlinks). Allen signaleren dat modernisering van de arbeidsmarkt een van de belangrijkste dossiers wordt van een nieuw kabinet. Veel werd gesproken over de lastigheid in het zzp-vraagstuk. Zo is schijnzelfstandigheid moeilijk te definiëren en blijkt handhaving in de praktijk weerbarstig. Tevens heeft de wet DBA, waarmee de VAR verklaring is afgeschaft, geen verbetering gegeven. Carola Schouten pleit zelfs voor terugkeer van de VAR: “Niet omdat het een ideaal middel was, maar de onzekerheid die er nu heerst is slecht voor iedereen.” Ook de VVD geeft aan dat de wet DBA niet het juiste effect heeft. “Het uitstel van de handhaving tot 1 januari 2018 schuift wat ons betreft dan ook op naar een later moment, dit is ook de afspraak die eerder is gemaakt in de Tweede Kamer als blijkt dat er geen werkbare situatie is ontstaan.”

 

 

Verplichte verzekeringen zijn voor steeds meer partijen een belangrijk aandachtspunt in de komende formatie. De PvdA gaf aan “dat de starheid op dit punt in de politiek is verdwenen zodat we nu aan de vooravond staan van een periode om dingen te gaan regelen.” De aanwezige bedrijven hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. Een grote groep van de vertegenwoordigers geeft aan dat zelfstandige professionals nu moeilijk kunnen worden gecontracteerd en zelfs kiezen voor werkzaamheden in het buitenland. “Nederland doet niet meer mee en dat is slecht voor onze economie” aldus een van de aanwezigen.

 

 

Over de Politieke Ronde Tafel

Sinds 2013 organiseerde The Future Group zeven maal een Politieke Ronde Tafel in samenwerking met bedrijfsleven en politiek. The Future Group is een ondernemerscollectief van honderden zelfstandig kenniswerkers die de handen in één hebben geslagen en als bedrijf hun diensten aanbieden op de markt. Om hun opdrachtgevers beter te begrijpen, maar ook een lans de breken voor de duizenden zelfstandig kenniswerkers in Nederland, wordt aan tafel gesproken over de bedrijven van de toekomst. Hierbij staan het anders organiseren van arbeid en veranderende wet en regelgeving centraal. Vandaar dat de politiek, naast circa 35 bedrijven, ook een stoel aan tafel heeft. Indirect zijn circa 400 bedrijven betrokken. Via online vragenlijsten aan hun adres wordt het beeld aan tafel al dan niet bevestigd. Onder andere ABN AMRO, Tata Steel, ING en Alliander openden eerder hun deuren om samen met andere bedrijven en Tweede Kamerleden ervaringen uit te wisselen. Naast visievorming ging het hierbij over de impact die de verzelfstandiging van de arbeidsmarkt heeft op dagelijkse praktijk binnen organisaties.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image