Het grootste fysieke ICT Expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2018

The Future Group luidt jaar 2018 in met benoeming nieuwe directie

The Future Group luidt jaar 2018 in met benoeming nieuwe directie

  • Redactie The Future Group
  • 12 januari 2018
  • |  

Pascal de Koning en Bart Timmer, oprichters van The Future Group, kondigden gisteren tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel aan dat zij hun directiefunctie per 1 januari 2018 hebben neergelegd. Hun opvolgers komen voort uit de eigen gelederen. De nieuwe tweekoppige directie wordt gevormd door Ruud Verhagen, operationeel directeur sinds 2014, en Jeroen Zomers, sinds een jaar actief in een managementfunctie bij The Future Group. Verhagen, de afgelopen jaren al één van de drijvende krachten achter de verdere professionalisering van The Future Group, wordt algemeen directeur. Zomers is de nieuwe operationeel directeur. De Koning en Timmer blijven als aandeelhouders betrokken bij het ondernemerscollectief dat zij in 2000 samen met John Ewbank zijn gestart.

 

De basis

Timmer: “De belangrijkste opdracht voor de nieuwe directie is het verder bouwen aan sociale en technologische innovatie; in het belang van onze collega-ondernemers én van onze klantrelaties. Want de wereld verandert, zowel sociaal-maatschappelijk als technologisch. Daarmee veranderen ook de arbeidsmarkt en de manier waarop bedrijven georganiseerd zijn. De winnaars van morgen zijn die bedrijven die meegaan in de veranderingen en beide werelden met elkaar weten te verbinden. Technologische innovatie is kansloos zonder sociale innovatie. Voor The Future Group is dit van meet af aan de basis voor de manier waarop wij op sociaal en vakinhoudelijk gebied samenwerken. Daarbij dagen we de ondernemers in de groep onder andere uit om hun business groter te maken dan zichzelf. Nu is het voor ons als oprichters tijd om dat ook te doen. Tijd dus voor een nieuwe directie.”

 

Koplopers

Ook voor Verhagen en Zomers is de lijn helder: “Kwalitatieve groei is en blijft het belangrijkste speerpunt voor The Future Group. Alleen de beste specialisten kunnen participeren in ons ondernemerscollectief; zij zijn koplopers in nieuwe technologische ontwikkelingen. Kennis en kunde, zeker over early adopted technologie, is immers de sleutel tot een leidende positie in de markt. En binnen onze groep zijn we – naast het stimuleren van ondernemerschap en sociale innovatie – voortdurend bezig met de doorontwikkeling van ons kennishuis. Vandaar ons motto: bezig zijn met morgen, in alles wat we doen!”

 

Over The Future Group

The Future Group bestaat uit honderden ondernemende vakspecialisten, die via het maatschapmodel exclusief aan elkaar zijn verbonden. Daarmee is The Future Group het grootste ondernemerscollectief van technologische vakspecialisten in Nederland. Het ondernemerscollectief bestaat uit autonome maatschappen (specialisaties) die samen een compleet (Informatie)Technologie-dienstenportfolio aanbieden. De maatschappen trekken samen op in het oplossen van klantvraagstukken, kennisontwikkeling en het doorvoeren van innovatie. Onze meer dan 100 klanten - verdeeld over MKB en grootbedrijf in alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven – profiteren van die bundeling van krachten. Tegelijkertijd waarderen zij de flexibiliteit en de korte lijnen binnen de maatschappen.

Voor de maatschappen zijn de voordelen van het ondernemerscollectief: de sterke branding, de dedicated sales organisatie en dito ondersteunende centrale diensten.

The Future Group heeft de ambitie om de komende jaren haar kennishuis nog sterker neer te zetten aan het technologische marktfront. We zijn leidend in vernieuwing en verbindend sociaal.

Het jaar 2017 werd afgesloten met een omzet van 35 miljoen euro, een omzetstijging ten opzichte van 2016 van circa 20 procent.

 

jerien nd ruud nd

Jeroen Zomers                                                        Ruud Verhagen

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image