Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

2018

Wet DBA laat van zich horen

Wet DBA laat van zich horen

  • Redactie The Future Group
  • 16 July 2018
  • |  

Eigenlijk zou er voor deze zomer meer duidelijkheid komen over de nieuwe zzp-plannen die de coalitie in het regeerakkoord heeft afgesproken. Echter in de afgelopen maanden zijn, in de uitwerking van die nieuwe plannen, knelpunten blootgelegd die verder onderzoek en keuzes vergen. The Future Group is door Wouter Koolmees (Minister van SZW,  Menno Snel (Staatssecretaris van Financiën) en Mona Keijzer (Staatssecretaris EZK) weer gevraagd om input te leveren en mee te denken hierover. Dat doen we samen met andere geselecteerde veldpartijen op 3 september.

 

Dan worden de knelpunten die het kabinet heeft blootgelegd met ons besproken en tasten we met elkaar mogelijke oplossingen af om tot een breed gedragen uitwerking van de maatregelen te komen

 

Heeft dit gevolgen voor nu?
De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020, met uitzondering van ernstige kwaadwillenden. Wel wordt vanaf 1 juli de handhaving verbreed naar alle kwaadwillenden.

De Belastingdienst heeft op 1 juli een toezichtsplan gepubliceerd wat invulling geeft aan het toezicht op arbeidsrelaties vanaf die datum. De Belastingdienst selecteert minimaal 100 opdrachtgevers om te bezoeken en gaat men hen in gesprek over de werkwijze. De selectie vindt dusdanig plaats dat diverse branches en sectoren bezocht worden en dat de focus ligt bij de opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst. De planning is om deze eind 2018 afgerond te hebben.

 

Wat is de status?
Het kabinet is een stap verder maar heeft meer tijd nodig omdat de materie te complex is. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij zzp en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven (omdat het mogelijk in strijd met EU-wetgeving zou kunnen zijn). Ook werken zij verder aan de kwalificatie van de arbeidsrelatie (inzichtelijk maken wanneer wel/niet sprake is van gezag). Dit onderwerp zal hoog op de agenda staan op het overleg van 3 september omdat is afgesproken dat hier op 1 januari 2019 meer duidelijk over moet zijn. Ook wordt er onderzocht of het werken met een webmodule (voor opdrachtgevers waar alle wetsregels in verwerkt zijn) een optie is.

 

Dat schrijven de minister en de staatssecretaris van Financiën in een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer op 22 juni. Woensdag 27 juni vond het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid/DBA in de Tweede Kamer plaats waarin de minister de huidige stand van zaken en de te volgen stappen verder toelichtte.

 

Hoe staat The Future Group hier in?
Wij zijn blij dat wij als vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven worden gevraagd door het kabinet om onze visie over de nieuwe wet te geven. Als initiatiefnemer van de Politieke Ronde tafel gaan we met inmiddels zo’n 45 bedrijven én de politiek 2 x per jaar aan tafel om ervaringen uit te wisselen over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo’n 400 bedrijven zijn aangesloten bij ons initiatief en geven ons input die daar wordt besproken. Hiermee slaan we een brug tussen de politiek en het bedrijfsleven en komen we op voor de belangen van zelfstandige kenniswerkers net als jullie. Onze inspanningen werpen hun vruchten af met als resultaat een plek aan de tafel met de minister als het gaat om de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

 

Eind vorig jaar hebben we samen met ONL Den Haag een alternatief voor de wet DBA ingezonden via een brief aan informateur Zalm. De inhoud haakt nog steeds goed aan op de status van nu.

 

Afgelopen januari hebben we in het kick-offoverleg met de minister, staatssecretaris en andere veldpartijen dan ook al veel waardevolle input kunnen leveren. Deze input kun je terug lezen in de notulen van het kick-offoverleg. Onze bijdrage is terug te vinden op blz. 14 en 15 van de notulen. In het volgende overleg worden de knelpunten die het kabinet heeft blootgelegd met ons besproken en tasten we met elkaar mogelijke oplossingen af om tot een breed gedragen uitwerking van de maatregelen te komen.

 

Wij denken dat in de komende maanden steeds meer duidelijk zal worden of het kabinet de ambities uit het regeerakkoord waar kan maken. Wij hebben onze zorgen over de ontwikkelingen rondom de (opvolging van de) wet DBA al kenbaar gemaakt. De tijdslijn die door de minister is neergelegd is ambitieus en zijn vervolgstappen laten zien dat we in het najaar pas meer horen over de precieze uitwerking. Onze zorg zit niet zozeer op de visie van de minister maar meer op de implementatie en handhaving ervan. Enfin, hier zullen we op 3 september verder over in gesprek gaan met de minister en staatssecretaris.

Tot zover.


P.S. Wil je meer weten over de nieuwe wetgeving of de Politieke Ronde Tafel?
Kijk dan op deze pagina waar we alle informatie op een rij hebben gezet.

 

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image