Veiligheid omtrent data

ONZE ROLLEN EN SPECIALISMEN

De Maatschap TFG Security bestaat uit ervaren, gecertificeerde (CISSP, CISM, CISA) professionals die klanten helpen met vraagstukken en projecten op het gebied van Security, Data Protection en Governance, Risk en Compliance.
De rollen


Information Security Officer
Data Protection & Privacy Officer
Security Engineer
Risk manager
Projectmanager (Security)
Compliance & Audit
Networking Security Specialst
Security Architect
IT Auditor

De technieken


Wij hebben ervaring in veel sectoren, waaronder;
Financiële sector
Verzekeraars
Overheid
Zorgsector
In de Entertainment Industrie de rol van Information Security Manager uitgevoerd in een sterk veranderende, meer online omgeving;
Het vervullen van Risk Management & Compliancy, Identity Access Management en Architectuur rollen in de Telecom & Technology.

De voordelen


TFG kan je helpen met alle aspecten waar je als startende ondernemer mee te maken kan krijgen: commercieel, financieel, administratief maar het hoeft niet! Je bent en blijft eigen baas!
Kennisdeling en gebruik maken van elkaars extensieve netwerk.
Sociale connectie, samen ondernemen met gelijkgestemde professionals met goede sfeer.

Vind hier jouw Security expertise

ISO 2700k
ISO 2700k

De ISO/IEC 27000-serie (ook bekend als de 'ISMS Family of Standards' of kortweg 'ISO27k') omvat informatiebeveiligingsnormen die gezamenlijk door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC) worden gepubliceerd. De serie geeft de beste praktijkaanbevelingen over het beheer van informatiebeveiliging, en het beheer van informatierisico's door middel van informatiebeveiligingscontroles in het kader van een algemeen systeem voor informatiebeveiligingsbeheer (ISMS).

ISO31000
ISO31000

ISO 31000 is de eerste internationale norm die een gemeenschappelijk begrippenkader en generiek raamwerk biedt voor het integraal managen van allerlei typen risico’s. Het gaat daarbij om alle onzekere factoren die een negatieve of positieve invloed kunnen hebben op het bereiken van de doelstellingen van een organisatie: het gaat dus niet alleen om bedreigingen, maar ook om kansen.

COBIT
COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) is een best-practices framework gecreëerd door de internationale organisatie ISACA voor IT management en IT governance. COBIT draagt zorgt voor een set implementeerbare tools ter controle van IT en organiseert die rond een logisch framework van IT gerelateerde processen en enablers. 

AVG
AVG

e Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.  

IAM
IAM

IAM zorgt voor tijdig, gestandaardiseerd en eenvoudig beheer van user accounts en toegangsrechten in het netwerk en biedt ondersteuning bij het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van SOX, BIG, ISO 2700x, NEN 7510, HKZ, etc. 

SIEM
SIEM

Security Information and Event Management systemen en en services combineren Security Information Management (SIM) en Security Event Management ( SEM). Ze bieden real-time analyses van beveiligingswaarschuwingen die worden gegenereerd door toepassingen en netwerkhardware. Leveranciers verkopen SIEM als software, als apparaten of als beheerde services; deze producten worden ook gebruikt voor het vastleggen van beveiligingsgegevens en het genereren van rapporten voor nalevings doeleinden. [1] De term en het initialisme SIEM werd bedacht door Mark Nicolett en Amrit Williams van Gartner in 2005. [2]

BIO
BIO

Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) is een op 1 januari 1995 van kracht geworden besluit dat regelt hoe de Nederlandse Rijksoverheid omgaat met de beveiliging van haar informatie, waaronder gerubriceerde of geclassificeerde informatie. De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) algemene beveiligingsmaatregelen te hebben die van toepassing is op alle informatie  

De ondernemers van de maatschap: Security

Neem vrijblijvend contact met ons op

 • Marc van Eerd
  Marc van Eerd Security
 • Ron Lenting
  Ron Lenting Security
 • Bennie Sloot
  Bennie Sloot Security
 • Frank Harland
  Frank Harland Security
 • Mahdi Abdulrazak
  Mahdi Abdulrazak Security
 • Peter Kunkeler
  Peter Kunkeler Security
 • Arnoud Tijssen
  Arnoud Tijssen Security
 • Taco de Haan
  Taco de Haan Security
 • Ernst-Jan Zwijnenberg
  Ernst-Jan Zwijnenberg Security
 • Michael Pols
  Michael Pols Security
 • Dennis Zandvliet
  Dennis Zandvliet Security

Updates voor Security experts

Nieuws, blogs en events

WIL JIJ JE OOK AANSLUITEN BIJ EEN MAATSCHAP ALS Security

Kom eens koffie drinken