Schaalbare technologieën

ONZE ROLLEN EN SPECIALISMEN

Maatschap Web Scale Development is een groep ondernemers (maten) die volledig gericht is op nieuwe technologieën die ingezet worden bij organisaties als Google, Facebook en LinkedIn. Web Scale Development stelt deze bedrijven in staat bijna oneindig schaalbaar hun diensten aan te bieden.
De rollen


Full Stack Developer
Front-End Developer
Web Scale Engineer
Web Scale Architect

De technieken


Met de maatschap Web Scale Development zet TFG zwaar in op de nieuwste ontwikkelingen en technieken als: Docker, Node.js, Angular en React. We zien steeds vaker dat Enterprise organisaties hun innovaties in kleinere onderdelen in flexibele teams laten ontwikkelen. Hierbij zijn de restricties van hun eigen IT organisatie niet van belang, omdat de oplossingen direct via de cloud ontsloten worden. In deze teams is er vooral behoefte aan professionals die zelf in staat zijn met nieuwe oplossingen te werken en die de road ahead uit kunnen stippelen

De voordelen


(Sales) netwerk binnen The Future Group
Kennisdeling binnen de maatschap en het netwerk
Sociale connectie

Docker
Docker

Docker is een computerprogramma om het bestandssysteem van de computer te virtualiseren. Docker wordt gebruikt om softwarepakketten uit te voeren die 'containers' worden genoemd. Containers zijn geïsoleerd van elkaar en bundelen hun eigen applicatie, tools, bibliotheken en configuratiebestanden; ze kunnen met elkaar communiceren via goed gedefinieerde kanalen.

Angular
Angular

Angular is een op TypeScript gebaseerd front-end framework dat wordt onderhouden door het Angular Team van Google en een gemeenschap van individuen en bedrijven. Angular is de opvolger van AngularJS, en is geheel opnieuw ontworpen. Vaak wordt de term Angular in combinatie met versienummer (bijvoorbeeld 6) gebruikt omdat er anders verwarring ontstaat met AngularJS. Angular is een raamwerk voor het bouwen van cliënttoepassingen in HTML en JavaScript of een taal zoals TypeScript die gecompileerd kan worden naar JavaScript.

Node.js
Node.js

Node.js is een softwareplatform waarop men applicaties kan ontwikkelen en draaien. Die applicaties worden geschreven in JavaScript, maar in tegenstelling tot veel andere Javascript-toepassingen, worden die niet uitgevoerd in een webbrowser, maar in de JavaScript-Engine van Node.js zelf. De applicaties kunnen draaien op elke computer waarop de Node.js runtime-omgeving is geïnstalleerd, dat kan Windows, Mac OS X of Linux zijn. 

Python
Python

Python is een programmeertaal die begin jaren 90 ontworpen. Python is ontwikkeld met het oog op leesbare code. Hieruit vloeit haar "zuivere" stijl voort. Met weinig woorden kan men veel zeggen. Dit uit zich op verschillende manieren. Structuur wordt aangebracht door indentatie, of regelinspringing in plaats van bijvoorbeeld accolades uit C-achtige talen. 

REACT
REACT

React (ook wel React.js of ReactJS genoemd) is een Javascriptbibliotheek om gebruikersinterfaces mee te bouwen. 

Cloud computing (Google Cloud / AWS)
Cloud computing (Google Cloud / AWS)

Cloud computing is het via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De cloud staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die computers precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud.  

PHP
PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren. PHP is een scripttaal en is vergelijkbaar met Perl, Python en Ruby. Qua syntaxis lijkt PHP het meest op C. In tegenstelling tot C is het in PHP (met name PHP5) mogelijk object georiënteerd te programmeren, net als in bijvoorbeeld Java, C++ en C#.

De ondernemers van de maatschap: Web Scale Development

Neem vrijblijvend contact met ons op

 • Justin Kieft
  Justin Kieft Java
 • Chris van Schayk
  Chris van Schayk Web Scale Development
 • Remco Cats
  Remco Cats Web Scale Development
 • Ton Dumans
  Ton Dumans Web Scale Development
 • Randhir Gulraj
  Randhir Gulraj Web Scale Development
 • Kees Klerk
  Kees Klerk Web Scale Development
 • Peter Ebell
  Peter Ebell Web Scale Development
 • Paco van der Linden
  Paco van der Linden Web Scale Development
 • Merijn van der Linden
  Merijn van der Linden Web Scale Development
 • Wilfred van der Deijl
  Wilfred van der Deijl Web Scale Development
 • Swaana Snorradottir
  Swaana Snorradottir Web Scale Development

Updates voor Web Scale Development experts

Nieuws, blogs en events

WIL JIJ JE OOK AANSLUITEN BIJ EEN MAATSCHAP ALS Web Scale Development

Kom eens koffie drinken