advies op alle niveaus

ONZE ROLLEN EN SPECIALISMEN

De maatschap Business Integration & Analysis is een groep ondernemers (maten) die haar klanten adviseert op operationeel, tactisch, technisch en strategisch niveau. Deze maatschap weet de vertaling te maken van business naar IT en andersom.
De rollen


Business Analist
Informatie Analist
Business Consultant
Innovatiemanager
Programmamanager
Portfoliomanager
Release- and change manager
Projectmanager

De technieken


Maatschap BI & A komt om de 6 weken samen en bespreekt daar de actualiteiten en praktijksituaties. Doordat Maatschap BI & A over expertise beschikt vanuit verschillende disciplines beschikt de klant over een sparringpartner op diverse niveaus.

De voordelen


Veel vakinhoudelijke kennis en senioriteit
Commercieel netwerk in diverse disciplines
Kameraadschap / sociaal netwerk

Safe
Safe

Scaled Agile Framework (SAFE) is een set van organisatie-en workflowpatronen bedoeld om ondernemingen te begeleiden bij het schalen van Lean en Agile praktijken.

Scrum
Scrum

Scrum is een Agile procesframework voor het managen van complexe kenniszaken met een eerste nadruk op software ontwikkeling, hoewel het ook op andere gebieden is gebruikt en steeds meer erkend wordt. Het is ontworpen voor teams van 10 of minder teamleden die hun werk opdelen in stukken (sprints) van 2 weken tot 1 maand.

Devops
Devops

DevOps is een set van softwareontwikkelingsmethoden die softwareontwikkeling (Dev) en informatietechnologiebewerkingen (Ops) combineren om de levenscyclus van systeemontwikkeling te verkorten en tegelijkertijd functies, fixes en updates te leveren in nauwe afstemming met bedrijfsdoelstellingen.

Projectmanagement
Projectmanagement

Projectmanagement (ook wel projectbeheer) is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.
Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

Change management
Change management

Veranderingsmanagement of verandermanagement is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie. De term is in de jaren 1980 ontstaan. Het Engelse equivalent change management wordt vaak gebruikt voor wijzigingen in de organisatie als er een nieuw of ander computersysteem wordt ingevoerd.  

PRINCE2
PRINCE2

PRINCE2 (een acroniem van Projects in Controlled Environments, version 2) is een methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project.

Business Process Management
Business Process Management

Business process management (BPM) is een leenterm uit het Engels die duidt op het werk binnen een bedrijf of instelling (een 'organisatie') om de wensen van de klant af te stemmen op de middelen die beschikbaar zijn voor het tot stand brengen van het te leveren product (dit kan ook een dienst zijn). Er wordt dan gestuurd op effectiviteit en efficiëntie alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie met beschikbare ondersteunende technologie.

De ondernemers van de maatschap: Business Integration & Analysis

Neem vrijblijvend contact met ons op

 • Michel Korstra
  Michel Korstra Business Integration Analysis
 • Marcel Veltrop
  Marcel Veltrop Business Integration Analysis
 • Paul La Bree
  Paul La Bree Business Integration Analysis
 • Sander Voorwinden
  Sander Voorwinden Business Integration Analysis
 • Jasper van der Bent
  Jasper van der Bent Business Integration Analysis
 • Gerwin Bolt
  Gerwin Bolt Business Integration Analysis
 • Arne van den Ing
  Arne van den Ing Business Integration Analysis
 • Richard Bekenbroek
  Richard Bekenbroek Business Integration Analysis
 • Erik Hesselink
  Erik Hesselink Business Integration Analysis
 • Simon Meeuwissen
  Simon Meeuwissen Business Integration Analysis
 • Marien Buitenhuis
  Marien Buitenhuis Business Integration Analysis

Updates voor BI & A experts

Nieuws, blogs en events

WIL JIJ JE OOK AANSLUITEN BIJ EEN MAATSCHAP ALS BI & A

Kom eens koffie drinken