Feitelijk en resultaatgericht

ONZE ROLLEN EN SPECIALISMEN

Maatschap Fact is een gewaardeerd collectief van zelfstandige professionals die met passie klanten helpen hun resultaten te bereiken. Tevens zet de maatschap zich in om samen met de klant de business processen en de daarbij ondersteunende IT systemen aan te passen. Dit doen we met respect, we versterken elkaar en delen onze expertise graag met klanten.
De rollen


Business Analist
Information Analist
Project Manager
Programma Manager
Product Owner
Scrum Master
Agile Coach

De technieken


Maatschap Fact assisteert vele klanten op verschillende niveau en business onderdelen. Hiervoor maakt de Maatschap Fact gebruik van Business-, Proces-, Informatieanalyse; Project- en Programmamanagement.

De voordelen


Saamhorigheid, elkaar helpen ondernemen, gezamenlijk naar meetings en events gaan.
Plezier, sociale connectie, Maatschap uitjes.
Vrijheid en inspiratie, eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid, eigen waarde.

IREB
IREB

Het internationaal erkend certificaat van de Internationale Requirements Engineering Board. Voor eenieder die werkzaam is op het gebied van requirements engineering en je vakmanschap wil aantonen. 

Agile
Agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde bedrijfsresultaten van de organisatie zelf. 

Scrum
Scrum

Scrum is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Waarbij we afscheid nemen van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is. Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: Beter al doende, met kleine stapjes, succes boeken dan na veel werk het systeem implementeren en falen. 

Prince II
Prince II

De PRINCE2® standaard is toonaangevend op het gebied van projectmanagement. Het staat voor ‘PRojects IN Controlled Environments’ en het is een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement. PRINCE2® is de gestructureerde projectmanagementmethode van het Office of Government Commerce (OGC), die in het Verenigd Koninkrijk de facto de standaard is geworden voor het organiseren, managen en beheersen van projecten. Het is een generieke benadering, gebaseerd op best practice, voor het management van alle mogelijke soorten projecten. 

IPMA
IPMA

De International Project Management Association (IPMA) is een in Zwitserland gevestigde, internationale organisatie voor de promotie van projectmanagement. Ze is actief in 40 landen en sinds 2010 zijn er wereldwijd meer dan 130.000 IPMA-gecertificeerden. IPMA is vooral competentiegericht. 

BPM (Business Process Management)
BPM (Business Process Management)

Naar zoeken springen Business process management (BPM) is een leenterm uit het Engels die duidt op het werk binnen een bedrijf of instelling (een 'organisatie') om de wensen van de klant af te stemmen op de middelen die beschikbaar zijn voor het tot stand brengen van het te leveren product (dit kan ook een dienst zijn). Er wordt dan gestuurd op effectiviteit en efficiëntie alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie met beschikbare ondersteunende technologie. BPM is bedoeld als continu werk ter verbetering van de resultaten en is daarmee zelf ook een proces, een 'procesoptimalisatieproces'. De kracht ligt in het gestructureerd verbeteren ten opzichte van een archaïsche situatie waarin ad hoc en reactief wordt geleerd en waarin het mogelijk is om verbeteringen weer kwijt te raken door verloop van medewerkers en het vergeten van opgedane ervaringen en kennis.

De ondernemers van de maatschap: Fact

Neem vrijblijvend contact met ons op

 • Ronald Bijma
  Ronald Bijma
 • Marco Braam
  Marco Braam
 • Marco Scheurleer
  Marco Scheurleer
 • Han van Lelyveld
  Han van Lelyveld Fact
 • Wim Sam-Sin
  Wim Sam-Sin Fact
 • Roger Barkel
  Roger Barkel Fact
 • Ratna Wijnen
  Ratna Wijnen Fact
 • Sylvie Kleinlangevelsloo
  Sylvie Kleinlangevelsloo Fact
 • Kenneth Mulder
  Kenneth Mulder Fact
 • Justin Kuipers
  Justin Kuipers Fact
 • Henk Bos
  Henk Bos Fact
 • Eric Fickel
  Eric Fickel Fact
 • Louis Veltmeijer
  Louis Veltmeijer Fact
 • Erik Visser
  Erik Visser Fact
 • Erik Klaassen
  Erik Klaassen Fact
 • Christa van Ittersum
  Christa van Ittersum Fact
 • Dennis Biesma
  Dennis Biesma Fact
 • Frank Hepkema
  Frank Hepkema Fact
 • Wim Pauwels
  Wim Pauwels Fact
 • Harry Ravenhorst
  Harry Ravenhorst Fact
 • Veerle Markhorst
  Veerle Markhorst Fact
 • Andre Taal
  Andre Taal Fact
 • Richard Ripke
  Richard Ripke Fact

Updates voor Fact experts

Nieuws, blogs en events

WIL JIJ JE OOK AANSLUITEN BIJ EEN MAATSCHAP ALS Fact

Kom eens koffie drinken