Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

Over de nieuwe wetgeving voor zzp’ers - ICT ExpertisenetwerkOver de nieuwe wetgeving voor zzp’ers

De ontwikkelingen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt liggen ons als het grootste ondernemerscollectief en ICT- expertisenetwerk van Nederland nauw aan het hart. Sterker nog, ook hier pakken we onze rol als verbinder en komen we op voor de belangen van zelfstandigen en het bedrijfsleven. Niet als vakbond of belangenbehartiger maar wij zien liever het bedrijfsleven aan het woord als het gaat om arbeidsinnovatie.

 

Huidige stand van zaken
Op vrijdag 22 juni heeft het kabinet aangegeven moeite te hebben met de uitwerking van de nieuwe wet DBA. Eigenlijk zou er voor deze zomer meer duidelijkheid komen over de nieuwe zzp-plannen die de coalitie in het regeerakkoord heeft afgesproken. Echter in de afgelopen maanden zijn, in de uitwerking van die nieuwe plannen, knelpunten blootgelegd die verder onderzoek en keuzes vergen.

The Future Group is door Wouter Koolmees (Minister van SZW), Menno Snel (Staatssecretaris van Financiën) en Mona Keijzer (Staatssecretaris EZK) weer gevraagd om input te leveren en mee te denken hierover.

 

Hoe gaat het kabinet verder?
Het kabinet is een stap verder maar heeft meer tijd nodig omdat de materie te complex is. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij zzp en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven. Ook werken zij verder aan de kwalificatie van de arbeidsrelatie (inzichtelijk maken wanneer wel/niet sprake is van gezag). Dit onderwerp zal hoog op de agenda staan op het overleg van 3 september omdat is afgesproken dat hier op 1 januari 2019 meer duidelijk over moet zijn. Ook wordt er onderzocht of het werken met een webmodule (voor opdrachtgevers waar alle wetsregels in verwerkt zijn) een optie is.

Hier hebben we alle informatie over de ontwikkelingen over die nieuwe wet op een rij gezet.

 

Van de overheid
Notulen Kick-off overleg
Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer
Officiële berichtgeving van het kabinet zelf

 

Ingezonden stukken van The Future Group
Position Paper
Internetconsultatie
Alternatief wet DBA

 

Uit ’t nieuws
Artikel NRC
Artikel FD
Artikel Zipconomy over debat 27 juni
Artikel zipconomy over vervolgoverleg 3 september

 

Achtergrondinformatie
Rapport Rabobank

 

Over de Politieke Ronde Tafel
Meer informatie

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image