alle ontwikkelingen omtrent java

ONZE ROLLEN EN SPECIALISMEN

Maatschap The Java Group specialiseert zich in de ontwikkeling en integratie van complexe JAVA applicaties, koppelingen en systemen binnen bestaande en nieuwe omgevingen. De senior- en lead developers binnen de maatschap beschikken allen over ruime kennis van en ervaring met ontwikkeling in diverse JAVA versies en andere aan de Java Virtual Machine gerelateerde talen en maken gebruik van diverse ondersteunende open source software en frameworks.
De rollen


Architect
Designer
Consultant
(DevOps) Engineer

De technieken


Binnen de Java Maatschap zijn er jaarlijks in ieder geval zeven vaste momenten waarop men bij elkaar komt om kennis met elkaar te delen in een leuke informele setting. De meetings hebben een goede mix van techniek, business en fun! Tijdens de sessies sparren de professionals over (nieuwe) opdrachten en wisselen ze tips over het zelfstandig ondernemen uit.

De voordelen


Toegang tot een netwerk met meer dan 350 ICT-Professionals.
Kennis! Naast Knowledge sharing binnen de maatschap, kunnen maten via de TFG Academy de juiste trainingen volgen.
Onderdeel zijn van een groep ondernemers die met dezelfde drive, passie en professionaliteit hun vak uitoefenen.

Java en Java EE
Java en Java EE

Java is een programmeertaal die het mogelijk maakt om platformonafhankelijke programma's te ontwikkelen. Java Enterprise Edition is een ontwikkelplatform van het softwarebedrijf Sun Microsystems. Java Enterprise Edition biedt een methode voor het ontwerpen, ontwikkelen, samenstellen en gebruiken van bedrijfsapplicaties. Het platform biedt een multitier, gedistribueerd model, herbruikbare componenten, een beveiligingsmodel, flexibel transactiebeheer en ondersteuning voor webservices door middel van een geïntegreerde data-uitwisseling gebaseerd op XML.

Eclipse, Hibernate, Spring Framework
Eclipse, Hibernate, Spring Framework

Ecplipse: Professionele IDE IDE (Integrated Development Environment), waarmee een programmeur in Java kan programmeren. Hibernate: Hibernate is een ORM-bibliotheek voor Java. Het is een opensourceframework dat beschikbaar is onder de LGPL. Hibernate werd gemaakt door een internationaal team van Java-ontwikkelaars. Het is een eenvoudig te gebruiken framework voor het koppelen van een objectgeoriënteerd domeinmodel aan een traditionele relationele database. Spring Framework: Spring Framework, meestal afgekort tot Spring, is een vrij framework gericht op ontwikkeling van software in de programmeertaal Java. Het framework combineert API's en ideeën waardoor het een alternatief biedt voor de standaard manier van ontwikkelen.

Service discovery, Docker
Service discovery, Docker

Je kan gebruik maken van server side discovery waarbij service-instanties zichzelf registreren bij een centrale registry en je deze configureert als entry point naar een service (een traditionele load balancer). In dit geval weet de aanroepende service niet welke service het verzoek afhandelt. Een andere strategie is client side discovery waarbij de aanroepende service weet welke service-instanties er zijn. De service haalt informatie over de beschikbare instanties uit de service registry, voordat een verzoek naar een service wordt gestuurd Docker is a set of platform-as-a-service (PaaS) products that use operating-system-level virtualization to deliver software in packages called containers.Containers are isolated from one another and bundle their own software, libraries and configuration files; they can communicate with each other through well-defined channels. All containers are run by a single operating-system kernel and are thus more lightweight than virtual machines. The service has both free and premium tiers. The software that hosts the containers is called Docker Engine. It was first started in 2013 and is developed by Docker, Inc.

Jenkins, Continuous delivery
Jenkins, Continuous delivery

Docker is a set of platform-as-a-service (PaaS) products that use operating-system-level virtualization to deliver software in packages called containers.[5] Containers are isolated from one another and bundle their own software, libraries and configuration files; they can communicate with each other through well-defined channels.[6] All containers are run by a single operating-system kernel and are thus more lightweight than virtual machines. The service has both free and premium tiers. The software that hosts the containers is called Docker Engine.[7] It was first started in 2013 and is developed by Docker, Inc.[8]

AngularJS
AngularJS

AngularJS, nieuwste versie heet Angular, is een open source webapplicatieframework dat wordt onderhouden door Google en een collectief van individuele ontwikkelaars en bedrijven die bezig zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van Single Page Applications (SPA) te verbeteren. Het doel is het vereenvoudigen van zowel de ontwikkeling als het testen van dergelijke applicaties door het aanbieden van een framework voor client-side model-view-controller (MVC)-architectuur, samen met componenten die gewoonlijk worden gebruikt in rich internet applications. 

JQuery
JQuery

jQuery is een JavaScript-bibliotheek die is ontworpen om HTML DOM- boomverplaatsing en -manipulatie, evenals gebeurtenisafhandeling , CSS-animatie en Ajax te vereenvoudigen . Het is gratis, open-source software die gebruik maakt van de toegestane MIT-licentie . Vanaf mei 2019 wordt jQuery door 73% van de 10 miljoen populairste websites gebruikt. Web analyse geeft aan dat dit de meest gebruikte JavaScript-bibliotheek met een ruime marge, met 3 tot 4 keer meer dan enig ander gebruik JavaScript-bibliotheek. 

Apache
Apache

Apache Tomcat is een opensource-webcontainer ontwikkeld door de Apache Software Foundation (ASF). Tomcat voert servlets en JavaServer-pagina's uit, het verzorgt de communicatie tussen JSP-pagina's en een webserver. Het voegt hulpmiddelen voor configuratie en beheer toe maar kan ook worden geconfigureerd door configuratiebestanden die XML-geformatteerd zijn. Tomcat heeft zelf een HTTP-server aan boord. 

SQL
SQL

SQL (Structured Query Language) is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel databasemanagementsysteem (DBMS). Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het bevragen en het aanpassen van gegevens in een relationele database. SQL kan met vrijwel alle moderne relationele databaseproducten worden gebruikt. 

De ondernemers van de maatschap: Java

Neem vrijblijvend contact met ons op

 • Dennis de Bode
  Dennis de Bode Java
 • Dennis van der Meer
  Dennis van der Meer Java
 • Johnander Jansen
  Johnander Jansen Java
 • Cliffred van Velzen
  Cliffred van Velzen Java
 • Kees Overboom
  Kees Overboom Java
 • Rob Heikoop
  Rob Heikoop Java
 • Edward Wolthuis
  Edward Wolthuis Java
 • Michael Servaas
  Michael Servaas Java
 • Eric Hendriks
  Eric Hendriks Java
 • Rob Gansevles
  Rob Gansevles Java
 • Jeroen van Maanen
  Jeroen van Maanen Java
 • Bart Swennenhuis
  Bart Swennenhuis Java
 • Coen Damen
  Coen Damen Java
 • Jos Nieuwenhuis
  Jos Nieuwenhuis Java
 • Hans Drost
  Hans Drost Java
 • Wietjenk Traast
  Wietjenk Traast Java
 • Sebastiaan van Erk
  Sebastiaan van Erk Java
 • Gerjon de Vries
  Gerjon de Vries Java
 • Nol de Wit
  Nol de Wit Java
 • Marco Valent
  Marco Valent Java
 • Jeroen Eversen
  Jeroen Eversen Java
 • Geert Arts
  Geert Arts Java

Updates voor Java experts

Nieuws, blogs en events

WIL JIJ JE OOK AANSLUITEN BIJ EEN MAATSCHAP ALS Java

Kom eens koffie drinken