The trend is your friend

ONZE ROLLEN EN SPECIALISMEN

Maatschap Trending Technologies Regio Zuid is een spin-off van de maatschap Trending Technogies. Deze maatschap wordt gevormd door IT professionals die in Zuid Nederland wonen en willen werken. Het netwerk van deze maatschap is daar dan het sterkst.
De rollen


Full Stack Developer
Solution Architect
Software Engineer
Software Consultant
Technology Lead
Product Owner
Enterprise Mobility
Devops Engineer
Technical Consultant
Embedded Developer
Teamlead
Software Change Manager
Creative Software Consultant
Scrum Master

De technieken


Alle technologieën en technieken worden zorgvuldig onderzocht en kritisch te bekeken. Als er meerwaarde is voor de klant kunnen wij deze toepassen.

De voordelen


Onderdeel zijn van een groep ondernemers die met dezelfde drive, passie en professionaliteit hun vak uitoefenen.
Kennis! Naast Knowledge sharing binnen de maatschap, kunnen maten via de TFG Academy de juiste trainingen volgen.
Toegang tot een netwerk met meer dan 350 ICT-Professionals.

Continuous Integration / Continuous Delivery
Continuous Integration / Continuous Delivery

Het hoofddoel van CI is het voorkomen van integratieproblemen, in de vroege beschrijvingen van XP "integratiehel" genoemd. CI wordt niet algemeen geaccepteerd als een verbetering ten opzichte van frequente integratie, dus het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de twee omdat er onenigheid bestaat over de deugden van elk. 

Front End Development / AngularJS / React / JavaScript
Front End Development / AngularJS / React / JavaScript

AngularJS, nieuwste versie heet Angular, is een open source webapplicatieframework dat wordt onderhouden door Google en een collectief van individuele ontwikkelaars en bedrijven die bezig zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van Single Page Applications (SPA) te verbeteren. Het doel is het vereenvoudigen van zowel de ontwikkeling als het testen van dergelijke applicaties door het aanbieden van een framework voor client-side model-view-controller (MVC)-architectuur, samen met componenten die gewoonlijk worden gebruikt in rich internet applications. 

Software Architecture Patterns / Domain Driven Design
Software Architecture Patterns / Domain Driven Design

Domain-driven design ( DDD ) is een benadering van softwareontwikkeling voor complexe behoeften door de implementatie te verbinden met een evoluerend model. Domeingestuurd ontwerp is gebaseerd op de volgende doelen: het plaatsen van primaire focus van het project op de kern domein en domeinbeheer logica; baseren van complexe ontwerpen op een model van het domein; het initiëren van een creatieve samenwerking tussen technische en domeinexperts om iteratief een conceptueel model te verfijnen dat specifieke domeinproblemen aanpakt. De term werd bedacht door Eric Evans in zijn boek met dezelfde titel.

Docker / Containers / Virtualization
Docker / Containers / Virtualization

Docker is a set of platform-as-a-service (PaaS) products that use operating-system-level virtualization to deliver software in packages called containers.Containers are isolated from one another and bundle their own software, libraries and configuration files; they can communicate with each other through well-defined channels. All containers are run by a single operating-system kernel and are thus more lightweight than virtual machines. The service has both free and premium tiers. The software that hosts the containers is called Docker Engine. It was first started in 2013 and is developed by Docker, Inc.

Cloud / Amazon Web Services / Azure / Google Cloud
Cloud / Amazon Web Services / Azure / Google Cloud
Blockchain / P2P / Ethereum
Blockchain / P2P / Ethereum

Een blockchain (Nederlands: blokketen) is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn zoals die bij een reguliere bank mogelijk zijn, maar kan ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen. De bekendste implementatie van de blockchain is de Bitcoin, een vorm van cryptogeld. Het is daarbij een eenvoudig te controleren systeem volgens welke opeenvolgende blokken aan elkaar gerelateerd behoren te zijn, zodanig dat naast verlengen alleen vertakken van de keten praktisch mogelijk is, niet het bij elkaar komen van twee takken. Binnen dit systeem zijn twee even lange ketens met hetzelfde laatste blok daardoor vrijwel zeker gelijk. Ethereum is een opensourceplatform en miningnetwerk voor diverse cryptovaluta waaronder de ether. Dit decentraal netwerk is gebaseerd op het blockchain-concept. Het miningnetwerk is ontwikkeld om het gebruik van ASICs tegen te gaan doordat minen veel geheugen vergt. Dit werd gedaan om centralisatie van het minen tegen te gaan (zodat iemand het miningnetwerk niet kan overnemen).[1] Er is één blockchain waarin zowel de transacties in de eigen cryptovaluta ether worden vastgelegd, als die van honderden andere cryptovaluta en tokens. Deze blockchain kan ook het verloop van andere data bijhouden en bevat daarnaast smart contracts, die een transactie mogelijk maken, bevestigen en onomkeerbaar maken.[2] Bij een meerderheid van de initial coin offerings (ICO's) wordt gebruik gemaakt van de blockchain van Ethereum.[3] Ethereum werd in 2013 mede door Vitalik Buterin ontwikkeld en opgezet. De 'ether' is de betaaleenheid in het platform, vergelijkbaar met de bitcoin. Sinds mei 2016 steeg de koers van de ether van circa 8 euro naar 1000 euro. Samen met de bitcoin en andere virtuele munten kende de ether een sterke koersdaling in november 2018 tot net iets meer dan 100 dollar (27/11/2018)

Embedded / Systems Programming / Hardware / Internet of Thing
Embedded / Systems Programming / Hardware / Internet of Thing

Het internet der dingen (Engels: Internet of Things (IoT)) refereert aan de situatie dat door mensen bediende computers (desktops, laptops, tablets, smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen. 

Mobile / iOS / Android / Cross platform
Mobile / iOS / Android / Cross platform

Een mobiel besturingssysteem (of mobiel besturingssysteem ) is een besturingssysteem voor telefoons, tablets , smartwatches of andere mobiele apparaten . Hoewel computers zoals typische laptops 'mobiel' zijn, worden de besturingssystemen die daarop meestal worden gebruikt niet als mobiele beschouwd, omdat ze oorspronkelijk zijn ontworpen voor desktopcomputers die in het verleden geen specifieke mobiele functies hadden of nodig hadden . Dit onderscheid vervaagt in sommige nieuwere besturingssystemen die hybriden zijn die voor beide toepassingen zijn gemaakt. Mobiele besturingssystemen combineren functies van een pc- besturingssysteem met andere functies die nuttig zijn voor mobiel of mobiel gebruik; meestal inclusief, en de meeste van de volgende essentieel geacht in moderne mobiele systemen; een draadloos ingebouwd modem en SIM-lade voor telefonie en dataverbinding, een touchscreen , mobiel , Bluetooth , Wi-Fi Protected Access , Wi-Fi , Global Positioning System (GPS) mobiele navigatie, video- en enkelbeeldcamera's , spraakherkenning , voicerecorder , muziekspeler ,in de buurt van veldcommunicatie en infraroodblaster . In het eerste kwartaal van 2018 werden meer dan 383 miljoen smartphones verkocht met 86,2 procent met Android en 12,9 procent met iOS . [1] Android alleen is populairder dan het populaire desktopbesturingssysteem Windows, en in het algemeen is het gebruik van smartphones (zelfs zonder tablets) groter dan desktopgebruik. Mobiele apparaten met mobiele communicatiemogelijkheden (bijvoorbeeld smartphones) bevatten twee mobiele besturingssystemen - het belangrijkste gebruikersgerichte softwareplatform wordt aangevuld met een tweede real-time besturingssysteem op laag niveau dat de radio en andere hardware bedient. Onderzoek heeft aangetoond dat deze low-level systemen een reeks beveiligingsproblemen kunnen bevatten waardoor kwaadwillende basisstations veel controle over het mobiele apparaat kunnen krijgen.

De ondernemers van de maatschap: Trending Technologies Zuid

Neem vrijblijvend contact met ons op

  • Bart van Hest
    Bart van Hest Trending Technologies Zuid
  • Stefan Dreverman
    Stefan Dreverman Trending Technologies Zuid

Updates voor Trending Technologies Zuid experts

Nieuws, blogs en events

WIL JIJ JE OOK AANSLUITEN BIJ EEN MAATSCHAP ALS Trending Technologies Zuid

Kom eens koffie drinken