Het grootste fysieke ICT Expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

Ballotage

Toetreding en ballotage

 

Binnen ons ondernemers collectief ontbreekt een hiërarchische structuur, waardoor wij niet the final call of iemand zich aan mag sluiten bij een directeur neer kunnen leggen.

 

Om te bepalen of een kandidaat mag toetreden tot één van de Maatschappen van The Future Group maken wij gebruikt van een ballotage. Deze wordt uitgevoerd door onze inhoudelijke professionals. Zij zien er op toe dat de kwaliteit en senioriteit van ons netwerk gewaarborgd blijft en we stemmen gezamenlijk.

 

De stappen van het toetredingsproces:

 

ballo

 

 

In stap 1 bepaalt de kandidaat samen met recruitment of er voldoende basis is om het op te gaan voor de maatschap. In stap 2 volgt de introductie bij de Maatschap. De kandidaat wordt voorgesteld in de vorm van een cv, motivatie en toelichting van recruitment. Bij een positieve reactie op de introductie van de ondernemers in de maatschap volgt er in stap 3 de ballotage. Deze wordt afgenomen door twee leden van de Maatschap. In stap 4 wordt er gestemd over het uitgebrachte advies. Bij een positieve uitkomst kan de kandidaat toetreden tot de maatschap en zal de bijschrijving bij de Kamer van Koophandel geschieden.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image

PSD IIDe oprichting van TFG Maatschap Fintech is een reactie op de vraagstukken die bij onze opdrachtgevers spelen. Maatschap Fintech is vernieuwend en versterkend aan de bestaande expertise en groei van TFG als ICT dienstverlener. Om onze kennis en ervaringen te vertalen naar de praktijk organiseren wij diverse kennisdagen, zodat u kunt ervaren wat dit voor uw business kan betekenen. Deze keer willen we de introductie van PSD2 centraal stellen.

Welke veranderingen zien we in de markt en wie zal hierin een rol gaan spelen? Wat kunnen we doen als organisatie om ons goed voor te bereiden.

We willen middels 3 interactieve sessies behandelen wat de gevolgen in de business zullen zijn, welke ‘gevaren’ levert dit op maar meer nog welke kansen ontstaan hieruit. Door dit vanuit drie verschillende zichtpunten te behandelen ontstaat er een goed besef wat er middels PSD2 allemaal op ons afkomt en hoe een ieder vanuit zijn/haar business hierop kan acteren.

future-group-footer