Het grootste ICT expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

Samen ondernemen

Samen ondernemen

 

online_communityVeel gehoorde argumenten om toe te treden tot The Future Group zijn kennisdeling, ontzorging en ondersteuning bij het binnenhalen van werk. Alleen is maar alleen en The Future Group voorziet in een sociaal vangnet met veel faciliteiten voor jou als zelfstandig ondernemer onder handbereik. Zelf heb je maar twee  handen en met The Future Group is er een mogelijkheid om jouw persoonlijke dienstverlening richting klanten groter te maken dan alleen jouw individuele bijdrage.

Het programma is opgezet om de kracht van ons netwerk te stimuleren vanuit de ondernemers onderling, zowel op het gebied van kennisdeling als op commercieel gebied. Vanaf 2012 hebben we als The Future Group sterk ingezet op de verbetering van de commerciële waarde van projecten die ondernemers voor elkaar realiseren. Door dit beter te belonen, actiever te stimuleren en te faciliteren hebben we ingezet op een sterk commercieel netwerk. Waar we in het verleden vooral opdrachten verwierven door sales of door de eigen prestatie van de individuele ondernemer, zien we de laatste jaren het collectief een steeds grotere rol hierin spelen. Opdrachten die verworven worden door ondernemers voor ondernemers zijn geen uitzondering meer. Hiermee zetten we als netwerk een belangrijke stap naar de maximale potentie die we met elkaar hebben op dit gebied.

Ook het aanbrengen van ondernemers door ondernemers valt onder het programma. Ondernemers weten zelf het beste welke professionals in de markt een echte meerwaarde zouden zijn binnen The Future Group en waar deze potentiele ondernemers te vinden zijn. Het netwerk van alle ondernemers bij elkaar reikt vele malen verder dan recruitment ooit zou kunnen bereiken.

 

share-knowledge1The Future Group Academy is een belangrijk middel om kennis van ondernemers voor onderenemers beschikbaar te stellen. Sinds 2014 bundelt de The Future Group Academy deze kennis en wordt het systematisch aangeboden aan alle ondernemers. De waarde die de ondernemers elkaar bieden op het gebied van kennis is een essentiële waarde die The Future Group onderkent en daarom graag stimuleert. Het opleidingsbudget zorgt ervoor dat ondernemers in staat zijn deze kennis af te kunnen nemen zonder hiervoor zelf kosten te hoeven maken. Tevens zorgt deze geldstroom ook voor een incentive voor ondernemers om hun kennis binnen het expertisenetwerk beschikbaar te stellen. Met Future App worden aanvragen van eindklanten tussen de ondernemers onderling gedeeld, werk dat sales (bij de ondernemers in dienst) binnen haalt maar ook de ondernemers zelf die aanvragen verkregen via hun contacten plaatsen. Met investeringen in nieuwe systemen en toepassingen zal de komende jaren het inzicht in klantcontacten en klantinformatie voor de ondernemers steeds beter inzichtelijk worden. Dit geldt eveneens voor kennisdeling. Het programma is een fundament van ons netwerk zowel op commercieel gebied als op het gebied van kennisdeling.

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image