Het grootste fysieke ICT Expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

The Future Group Foundation

The Future Group Foundation - ICT Expertisenetwerk

The Future Group verkeerd in de gelukkige omstandigheid jaar op jaar weer af te sluiten met winstgevende resultaten. Al sinds 2000 neemt ieder jaar de omzet en winst weer iets verder toe. Hieraan hebben heel veel mensen bijgedragen. Samen met hen is in 2009 besloten dat The Future Group ook financieel bij wil dragen aan de maatschappij via goede doelen. Voor The Future Group één van de maatregelen die hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Adresgegevens: Röntgenlaan 27  |  2719 DX  Zoetermeer  |  079-3632905
Fiscaal nummer: 821000482

Doelstelling The Future Group Foundation:

Het bevorderen van de levensvreugde van minder bedeelde kinderen.

Het beleidsplan:

The Future Group gelooft dat de organisatie naast haar economische en sociale functie ook een zichtbare maatschappelijke rol moet vervullen. Dit wordt sinds juli 2009 concreet ingevuld met de oprichting van The Future Group Foundation. Één van de doelen van deze stichting is ieder jaar evenementen te organiseren om fondsen te genereren voor het verbeteren van de toekomst van minder bedeelde kinderen.

 

Per jaar worden één of meerdere goede doelen gekozen, die door middel van donaties ondersteund worden. Dit betreffend zowel grote als kleinere goede doelen die zich richten op een positieve toekomst voor minder bedeelde kinderen.

De donaties komen voort uit de netto winst van The Future Group, bijdragen van collega’s door middel van het afstaan van uur- of dagomzetten en door specifieke evenementen die zich richten op fondsenwerving of hier veel aandacht aan besteden. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Hockey Clincs met bedragen voor SportHelpt en de inmiddels drie edities van de deelname aan de Johan Cruijff Cup.

Ook tijdens festiviteiten wordt de Foundation niet vergeten. Zo is er bijvoorbeeld bij The Future Group 10th anniversary, het feest ter ere van het tienjarig bestaan van The Future Group, een cheque van € 30.000,00 geschonken aan War Child. In 2011 schonken we tijden het feest € 20.000,00 aan Stichting DaDa. Op deze manier proberen we tijdens “onze” evenementen ook de nodige aandacht te besteden aan hen die via onze Foundation wat extra hulp kunnen gebruiken.

 

Natuurlijk is het ook mogelijk om als klant van The Future Group specifieke evenementen te sponsoren door geld over te maken op The Future Foundation rekening. Klanten krijgen hiervoor, indien gewenst, een eervolle vermelding op de site. Tevens kunnen klanten worden meegenomen in de vrije publiciteit rondom het uitreiken van de donatie aan de goede doelen en kunnen medewerkers van klanten participeren in het evenement.

Doneer daarom nu op NL27RABO01505.70.341 t.a.v. The Future Group Foundation

Het beloningsbeleid

De bestuurders worden niet beloond voor hun activiteiten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

The Future Group Foundation - ICT Expertisenetwerk

Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image

PSD IIDe oprichting van TFG Maatschap Fintech is een reactie op de vraagstukken die bij onze opdrachtgevers spelen. Maatschap Fintech is vernieuwend en versterkend aan de bestaande expertise en groei van TFG als ICT dienstverlener. Om onze kennis en ervaringen te vertalen naar de praktijk organiseren wij diverse kennisdagen, zodat u kunt ervaren wat dit voor uw business kan betekenen. Deze keer willen we de introductie van PSD2 centraal stellen.

Welke veranderingen zien we in de markt en wie zal hierin een rol gaan spelen? Wat kunnen we doen als organisatie om ons goed voor te bereiden.

We willen middels 3 interactieve sessies behandelen wat de gevolgen in de business zullen zijn, welke ‘gevaren’ levert dit op maar meer nog welke kansen ontstaan hieruit. Door dit vanuit drie verschillende zichtpunten te behandelen ontstaat er een goed besef wat er middels PSD2 allemaal op ons afkomt en hoe een ieder vanuit zijn/haar business hierop kan acteren.

future-group-footer