Het grootste fysieke ICT Expertisenetwerk van ondernemers in Nederland

 

The Future Group Organisatie

The Future Group organisatie is actief vanuit haar maatschap kantoor in Zoetermeer. Inmiddels werken circa 25 medewerkers op de payroll van The Future Group als een hecht team samen vanuit het maatschap kantoor in Zoetermeer om de maatschappen maximaal te ondersteunen. De gedachte hierachter is dat je als ondernemer wilt doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt; simpelweg de inhoud van je vak. Hierdoor behouden we maximale focus op de business bij onze klanten. Het kantoor is tevens de ontmoetingsplaats voor de The Future Group ondernemers en de thuisbasis voor maatschap vergaderingen en kennisdagen.

 

Technology in the hands of businessmenVoor ieder van de maatschappen (en de ondernemers hierin) gelden dezelfde onderlinge samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst tot maatschap. In deze overeenkomst voor onbepaalde tijd is onder andere vastgelegd dat het dagelijks bestuur van de maatschap berust bij The Future Group B.V., één van de maten in de maatschap. Het dagelijks bestuur is zelfstandig bevoegd voor dagelijkse, in de overeenkomst, gespecificeerde handelingen. Wel dient het bestuur van de door haar  verrichtte rechtshandelingen verslag uit te brengen in de maatschap vergadering.  Voor andere handelingen die hierbuiten vallen heeft het bestuur de goedkeuring van de maten nodig. Bij The Future Group is er geen hiërarchie. Beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen (75% of meer).

 

Om het expertisenetwerk van The Future Group bij sterk groeiende omvang goed georganiseerd te houden heeft het dagelijks bestuur, namens de maten, een kantoordirectie aangesteld. De kantoordirectie is onder andere eindverantwoordelijk voor het functioneren van het personeel dat de ondernemers ondersteund op het gebied van bijvoorbeeld marketing, acquisitie, administratie, financiën etc.

Onze organisatie

Bekijk alles
Partner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner ImagePartner Image

PSD IIDe oprichting van TFG Maatschap Fintech is een reactie op de vraagstukken die bij onze opdrachtgevers spelen. Maatschap Fintech is vernieuwend en versterkend aan de bestaande expertise en groei van TFG als ICT dienstverlener. Om onze kennis en ervaringen te vertalen naar de praktijk organiseren wij diverse kennisdagen, zodat u kunt ervaren wat dit voor uw business kan betekenen. Deze keer willen we de introductie van PSD2 centraal stellen.

Welke veranderingen zien we in de markt en wie zal hierin een rol gaan spelen? Wat kunnen we doen als organisatie om ons goed voor te bereiden.

We willen middels 3 interactieve sessies behandelen wat de gevolgen in de business zullen zijn, welke ‘gevaren’ levert dit op maar meer nog welke kansen ontstaan hieruit. Door dit vanuit drie verschillende zichtpunten te behandelen ontstaat er een goed besef wat er middels PSD2 allemaal op ons afkomt en hoe een ieder vanuit zijn/haar business hierop kan acteren.

future-group-footer